Freitag, 2. Juni 2023
Start Goldsmith1 Goldsmith1

Goldsmith1

Rendering der Floating Poultry Farm. Bild: Goldsmith Architects, Rotterdam

Goldsmith2